Het was een doldwaze avond, gewoon zo als we dat gewend zijn met Pim over de vloer.

Een korte video, een uurtje voor de avond gefilmd in Zeewolde was de aftrap van een super gezellige avond waar gelukkig ook verrassend veel dames gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging! een aantal bedenkelijke gezichten toen men in de video Voorns en Baarzen voorbij zag komen.

Pim had dit keer twee vissoorten tot de sterren van de avond gemaakt, allereerst was het de zalm die in allerhande bereide vormen langs kwam. Geen makkelijke en euh eigenlijk toch wel makkelijke vissen die Zalmen. Niet zo makkelijk omdat zie hier niet in het wild te vangen zijn, en als dat al zo was dat zouden we ze met zekerheid terugzetten na het vangen.

Zondag 29 maart was het niet alleen de vaak harde wind en de druilerige regen die de visdag tot een lange en helaas teleurstellende dag maakten. Haarlem was ons vorig jaar al niet zo heel erg goed gezind. Winnen met 1 vis is niet echt een topdag! Ook dit keer was het (vis) pet!

Team 1 had nog de beste kans op resultaat, het was Todd die net voor de vis geschept kon worden een snoekje van de haak liet gaan, deze ene vis had waarschijnlijk tot een mooie tweede plaats geleid, maar had en waarschijnlijk telt nu eenmaal niet!

FOREL fileren en bereiden is pas aan de orde als je ze weet te vangen!

Daarom hebben wij Peter Negerman aan de haak geslagen om 1 April de uitleg te doen over de techniek en daarna zal hij ook de manier van bereiden met ons delen! Zelfs het proeven van de juist bereide forel staat op het programma! Op 4 april begeleid hij ons samen met Oscar de Leuw op Toms Creek, daarmee is vangen gegarandeerd.

Deze beide events zijn toegankelijk voor alle seniorleden.

Het bestuur van de H.S.V "Ons Stekkie" Zeewolde nodigt al haar leden die in bezit zijn van de originele (jeugd) VISpas 2015 van de lokale hengelsportvereniging uit voor het bijwonen van de A.L.V. Graag ontmoeten we U op 02-April-2015 vanaf 19.00 uur in ons clubgebouw aan de Baardmeesweg nr. 4 3899 XS Zeewolde.

Voorafgaande aan de vergadering is er ontvangst met koffie en de gelegenheid om alle stukken door te kunnen nemen waarna we om 20.00 uur starten met de vergadering. We wijzen erop dat de Notulen reeds vanaf Mei 2014 gepubliceerd zijn op deze website opdat er voor mogelijke vragen ruim tijd is te toetsen a.d.h.v dit verslag!

Locatie, Tijden, Agenda,